Grenå Sejlklub
Årets beretning fra kapsejladsformand Jens Lassen


Kapsejlads 2019 startede i foråret tirsdag d. 30. april med to starter.
Foråret bød på 10 sejladser med meget vekslende deltagelse alt fra 4 – 11 både
I efteråret havde vi 11 sejladser. Igen med meget vekslende deltagelse 4 – 10 både

Sejladserne har været afholdt med to starter.
1. sejlads for har valgt en bane – Matthias og 2. sejlads har valgt en bane – Michael.
Der er desværre færre og færre både der deltager i kapsejladserne, hvorfor vi i kapsejlads – udvalget, der består af – Jan Helbo, Peter Hjort og jeg- debatteret hvordan vi får flere med.

Vi har i Kapsejlads udvalget haft to møder: I sen sommeren mødtes vi for at debatterer hvad vi kunne gøre for at flere både kom på vandet.

Vi fandt et forslag som vi arbejde videre med på vores næste møde her i januar. Forslaget er at hver båd har to mål: 1 – Med flyvsejl og et uden flyvsejl.
Ved tilmelding på dagen for kapsejladsen tilmelder man sig – inden start – det ene eller det andet mål. Ved at lave denne model vil man, selv om man ikke har fuld båd kunne deltage med et bedre mål på dagen, såfremt man ikke har gaster nok.

Samtidigt har vi set på Sejl klubbens kapsejladsregler og kan se der skal ske en revidering af dem – start og lidt andre små ting, som baner der ikke kan sejles mere.
Endvidere har vi talt meget om hvordan vi tiltrækker flere sejlere – her har vi blandt andet talt om, at vi kunne lave en invitation, til offentligheden, til kapsejlads, stjernesejlads, hvor hver deltagende båd stiller med 2 ”erfarne” sejlere og så kan have x-antal ”nye” sejlere med.

Vi arbejder videre på disse modeller og hvordan det praktisk kan lade sig gøre. På vegne af

kapsejladsudvalget Jens Lassen
 


Grenaa Juniorafdeling


Grenaa Sejlklub's YouTube kanal

Sikker sejlads