Grenå Sejlklub
Årsberetning ungdomsafdelingen 2018


Vi har haft stabil fremmøde blandt børnene, nogle er stoppet og der er kommet nye til.
Den daglige træning går fint, vi er Ole, Søren, Ehlers, Carl Emil og jeg om at hjælpe ca 10 børn hver mandag.

Jeg var på træningslejr på Furesøen i forsommeren med 4 børn og 3 forældre, 2 af dem deltog selv i Assens i august, vi var til stævne i Nappedam også i August med 3 sejlere og i september var vi til Harboe Cup i Skælskør med 2 sejlere.
I efterårsferien deltog en sejler i Sejlunionens træningslejr i Oure.
Til arrangementet i Sejlsportscenteret i Århus havde vi 2 drenge med, de var med Finn Beton på vandet og fik prøvet 29`er.
Vi har købt 2 TERA joller mere, og Ole og jeg har købt reservedele tiltale bådene, så de fremstår velfungerende.

Vi har droppet svømmehallen i vinter, vi må ikke få en båd med i vandet her i Grenaa, det må Ebeltoft Sejlklub og sidste år deltog vi i deres arrangement. Det er vores holdning, at vi fik mere ud af at deltage i Ebeltoft end vi opnåede hver mandag her i Grenaa.

Søren og jeg var til møde i med de øvrige ungdomsledere i området for 2 uger siden, der er stor vilje til at samarbejde med os. Det får vi også brug for, der er stor spredning i gruppen både med hensyn til alder og ambitionsniveau.

Vi har i sæsonen 2018 lært at vi skal blive bedre til at modtage nye sejlere, indvolvere forældrene og skabe et miljø som er med til at fastholde medlemmerne. Vi skal forsøge at sprede os mere, så der bliver indhold i træningen både for dem som vil konkurrere og dem som ikke vil.

Vores ambition er at deltage i flere træningslejre med TERA, gerne at få flere af pigerne til at deltage. Der kommer en træningslejr i Grenaa 24- 25 august, der er afleveret en ansøgning til Dansk Sejlunion om at få TERA anerkendt som officiel klasse, det kræver at ikke kun sejlklubberne i Køge Bugt er aktive.

Vi har både joller, sejlere og vand her.

Jeg har afleveret en ansøgning om at låne 2 Laserjoller fra sæsonstart, derudover har jeg lavet en aftale med Egå Sejlklub om at komme med Marcus. Han er vokset ud af TERA, og Laser er det bedste bud til hans fysik.
Andreas er blevet opfordret til at deltage i det hold som bliver sendt til Gøteborg i august til VM i TERA, der kommer en træningslejr i påsken, som han også deltager i. Formålet er at han suger en masse erfaring til sig, som han kan bruge til VM i Italien 2020.

Vores store udfordring er ikke sejlere, men en RIB. Vi har lånt ungdomsskolens, på grund af kommunens slunkne økonomi er den sat til slag. Det har været dejligt at låne den, vi har også gjort nogle erfaringer med hensyn til hvilke kriterier den RIB vi selv skal have, skal kunne opfylde. Vi mangler blot finansieringen. Ehlers og Søren arbejder hårdt på at skaffe midler.

Jeg vil igen opfordre klubbens erfarne sejlere til at komme på havnen mandag aften. Bjarne var vikar for mig, da jeg brækkede brystbenet i foråret. Jeg var tit i tvivl om hvem der synes det var mest sjovt, ham eller ungerne. De dygtige skal presses, de mere uerfarne skal have udfordringer, så de føler de lærer noget hver mandag.
Mød op på havnen, tal med forældrene, hjælp ungerne med at rejse masten og filtre skøderne ud.
I andre klubber har de haft gode erfaringer med at klubbens bådejere har tager forældre med på vandet de dage vejret er til det.
Det er en opgave for hele klubben at vi får aktivitet på havnen.

Det er gennem den aktivitet at vores klub skal vokse.

Kirsten
 


Grenaa Juniorafdeling


Grenaa Sejlklub's YouTube kanal

Sikker sejlads