Grenå Sejlklub
Formand Ehlers beretning


Generalforsamling den 29. januar 2019
Bestyrelsens beretning.
Året, arrangementer og sammenhold.
Så er det igen tid til generalforsamling her i Grenaa Sejlklub. Og vi skal gøre rede for det forgangne år.
Sejlsæsonen startede med standerhejsning den 5. maj med øl og grillpølser, og sluttede med standerstrygning den 14. oktober. Og begge dele med deltagelse af mange af klubbens medlemmer. Og ind i mellem havde vi en sommer, som vi nok vil se tilbage på i mange år. Super godt vejr.
I forbindelse med standerstrygning, lavede Jan og Karin en rigtig fin frokost til os. Et rigtig dejligt arrangement, som jeg efterfølgende har hørt megen positivt omtalt. Stor tak til Karin og Jan.
Den 9. juni var vi sammen med en masse andre klubber og firmaer på havnen med i ”Fest I Vand” Vejret var fint, og arrangementet blev en stor succes. Vi havde en masse ude at sejle i stort set alt hvad vi har der kan flyde. Vi solgte hjemmebagt kage og kaffe.
Vi er med igen i år, og det er den 1. juni.
Det er jo pinse på det sædvanlige tidspunkt, og så har vi jo ikke tid. I pinsen var der den sædvanlige tur, til Bønnerup. Og pinsen faldt den 19. – 21. maj, og temperaturen var, så vidt jeg husker, ikke så ringe. Her i 2019 falder pinsen den 8 – 10. juni. Vi håber på godt vejr.

Som noget nyt havde vi en standerhejsningsfest. Det var lørdag den 5. maj, altså samme dag som standeren gik til tops. Festudvalget havde arrangeret en dejlig fest med dejlig mad, og god musik.
Festudvalget vil gerne udskiftes nu, så vi må håbe at nye vil tage over.
Jeg vil ikke sige så meget om ungdomsafdelingen, ud over at den kører godt. Ole, Søren og Kirsten gør et fantastisk arbejde. Og jeg hjælper til så godt jeg kan.
Kirsten vil herefter fortælle mere om arbejdet i ungdomsafdelingen.
Der er for øvrigt en masse mennesker der gør rigtig meget for klubben.
En del har stået for, eller har bidraget til forskellige arrangementer eller arbejder gennem året.
Det skal I have stor tak for.

Sponsorer. Vi har været heldige at skaffe lidt sponsorstøtte i 2018. ? Grenaa Hydraulik 2.500,- ? HSM 5.000,- ? Rasmus Jacobsen 5.000,- ? Gudmann & Søn 3.000,- ? Alucomp 3.000,- ? Grenaa Specialoptik v Hans Aagaard 10.000,- ? Kattegat Teknik laver service på vores påhængsmotorer, og for det har de en bompressending med logo på begge skolebåde.

Tusinde tak til vore sponsorer.

Sejlerskolen: Sejlerskolen havde faktisk et stabilt hold elever sidste år. De har sejlet i forskellige både, dog mest i skolebådene. Og så er de fortsat med at mødes en aften om måneden hen gennem vintersæsonen. Så det kører. Tak til Martin og Lars.
Et par af sejlerskoleeleverne har efter sejlesæsonen anskaffet sig både.
Så sejlerskolen er også godt for Marinaen.

Kapsejlerafdelingen: Kapsejlads vil Jens sige lidt om. Så vidt jeg kan forstå er kapsejleudvalget skrumpet lidt. Så vi må se om vi kan finde et par mand der har lyst til at tage en tjans i kapsejleudvalget.

Fiskesuppeudvalg. Så vil jeg gerne sige tak til fiskesuppe kokkene. Jeg er overbevist om at det er med til at trække vores medlemmer til generalforsamling. Ellers kan en generalforsamling jo godt være lidt kedelig. Jeg tror at en gang fiskesuppe hjælper lidt på det. 

Klubhuset Vi har de sidste år fået restaureret en del på klubhuset. Vi startede i slutningen af januar 18 med at skifte vinduer og yderdøre i underetagen. Hen på sommeren fik vi fuget og sat buerne over vinduerne på. Så nu ser huset fint ud udefra.
Det er lykkes Bent at finde nogle brugte stole og borde, så nu ser det faktisk ikke så dårligt ud.
Senere på aftenen har klubhusudvalget et forslag på hvordan køkkenet kan komme til at se ud.

Her til sidst har jeg noget på det lidt personlige plan.

Ved denne generalforsamling har jeg været formand i 8 år. Jeg er nu 68 år, og det vil så sige at jeg næste år ved denne tid er 69 år, og så vil jeg stoppe som formand.
Jeg synes ikke at vi skal have en formand der er 70 år.
Jeg vil godt modtage genvalg i år, men ikke til næste år. Så I har et år til at finde en anden formand.

Det var hvad jeg havde valgt at tage med i beretningen.

Ehlers N Brodersen.
 


Grenaa Juniorafdeling


Grenaa Sejlklub's YouTube kanal

Sikker sejlads