Grenå Sejlklub
Junior - Etisk regelsæt


Etisk regelsæt for instruktører og ledere i Juniorafdelingen.

 • Udvis ansvarlighed og skab tryghed blandt juniorafdelingens deltagere.
 • Vær et godt eksempel for juniorafdelingens deltagere.
  Det at være et "godt eksempel" skal forstås bredt, her nævnes en række eksempler:
  Udvis godt sømandskab i bred forstand (Sejlere hjælper og tager hensyn til hinanden).
 • Søsikkerhed (bær altid minimum svømmevest og årstids bestemt beklædning ved aktiviteter på søen).
  Det "gode eksempel" i almindelig forstand (fair play, sprogbrug, alkohol, tobak, doping, hygiejne med videre).
  Misbrug aldrig din position som træner eller leder i form af krænkende og nedladende adfærd over for andre.
 • Tilskynd juniorafdelingens deltagere til at respektere hinanden som individer - uanset deres baggrund.
  Respekter alle sejlere uanset sportslige evner og potentiale, køn, religion, og etnisk oprindelse.
  Grib ind overfor usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser.
 • Prioriter indsats efter evne over resultatet.
  Sejlerne lærer færdigheder med forskellig hastighed, men alle er forpligtet til at yde deres bedste indsats. Husk der for også at rose sejlere der yder stor indsats, selv om kundskaberne lader vente på sig.
  En sejr kan være mange ting.
 • Giv positiv kritik, som passer til den enkelte udøvers individuelle behov og alder.
  S
  kab tillid og kontakt og aflever dit budskab på en ligefrem og respektfuld måde.
De øvrige frivilliges indsats respekteres og værdsættes.

Husk på at alle frivillige investerer deres "dyrebare" fritid i klubarbejdet.
 

- For både trænere, instruktører og ledere gælder samfundets regler og love, når man har med børn og unge at gøre. "Skolelærerparagraffen" fastslår bl.a. at det er ulovligt og strafbart for undervisere at have seksuelle forhold til personer under 18 år. Med seksuelle forhold menes først og fremmest samleje, men også berøring og befamling anses for at være seksuelle overgreb.

- Ovenstående regelsæt indeholder mange aspekter, derfor gennemgås regelsættet på et årligt møde med instruktører før sæsonstart.

- Enhver har pligt til at underrette juniorafdelingens ledelse hvis man er vidende om vedvarende eller gentagende brud på de etiske regler.

 

 

 


Grenaa Juniorafdeling


Grenaa Sejlklub's YouTube kanal

Sikker sejlads