Grenå Sejlklub
GS - Tilmelding for nye medlemmer


Tilmelding for nye medlemmer kan ske til Kasserer Bent I. Hansen, per bentihansen@gmail.com eller på telefon 72 30 43 01.
Du finder tlimeldingsblanket her
 


Grenaa Juniorafdeling


Grenaa Sejlklub's YouTube kanal

Sikker sejlads